menu
 

Orkiestra Dęta OSP w Kole.

Ochotnicza Straż Ogniowa w Kole została zarejestrowana w 1872 roku z inicjatywy inżyniera powiatowego i pierwszego naczelnika straży Zygmunta Młodkowskiego. W 30 rocznicę powstania Ochotniczej Straży to jest w 1902 powstała pierwsza orkiestra dęta przy OSP, która z upływem czasu się rozwijała. Orkiestra po 1 wojnie światowej kontynuuje tradycje przedwojenne dzięki Wacławowi Janiakowi, który był niezwykle zaangażowany w pracę straży i orkiestry. Podobnie po 2 wojnie światowej orkiestra szybko się odrodziła. W 1962r. w Turku podczas konkursu 14-tu orkiestr dętych z terenu województwa poznańskiego orkiestra zajęła 1 miejsce. Po likwidacji w mieście OSP w 1980r. i powołaniu Straży Zawodowej orkiestra straciła swego gospodarza i jej działalność została zawieszona. Władze miasta po kilku rozmowach z byłymi członkami orkiestry zdołały ją reaktywować w 1984r. Osobiście tą sprawą zajął się ówczesny zastępca naczelnika miasta Ewaryst Jaśkowski. Pierwszym Dyrygentem po reaktywacji został Zenon Krzyżaniak a Prezesem Czesław Kurczoba. W 1989r. Dyrygentem został Jan Kordylewski który w maju 2003r. zrezygnował z prowadzenia orkiestry. W kwietniu 2003r. po tragicznym wypadku odszedł od nas na zawsze długoletni Prezes orkiestry, działacz społeczny Czesław Kurczoba. Za jego to prezesury orkiestra nawiązała szerokie kontakty z orkiestrami w kraju i zagranicą. W dniu 30-04-2003r na nadzwyczajnym zebraniu orkiestry Prezesem został Jerzy Budka, a w lipcu tegoż roku w konkursie ogłoszonym przez orkiestrę Dyrygentem orkiestry został Marek Stelmasik. Zespół liczący ponad 40 osób pracuje nieprzerwanie 29 lat. Osiągnięcia całego zespołu są ogromne. Repertuar to ponad 200 pozycji, które podzielić można na; marsze pochodowe i żałobne, muzykę ludową, muzykę klasyczną, filmową, rozrywkową oraz religijną. Orkiestra od wielu lat uświetnia w mieście uroczystości państwowe, religijne, patriotyczne i okolicznościowe. Ponadto koncertuje dla mieszkańców naszego miasta. Bierze udział w przeglądach orkiestr, festiwalach i koncertach na terenie całego kraju a także za granicą. Trzykrotnie koncertowała na powitaniu Papieża Jana Pawła 2 we Włocławku, Wilnie i Licheniu. Największym wydarzeniem i przeżyciem był wyjazd orkiestry w pażdzierniku 2002r. do Włoch gdzie orkiestra koncertowała na Monte Casino oraz podczas audiencji generalnej Ojcu Świętemu co zaowocowało wspólnym zdjęciem z Ojcem Świętym. Przez kilkanaście lat obustronnie współpracowano z orkiestrą Domu Kultury Kolejarzy w Briańsku, z orkiestrą w Uneczi z Rosji, z orkiestrą Reprezentacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Wilna/Litwa a ostatnio z Orkiestrą Dętą Pałanga/Litwa. Orkiestry z tych miast kilka razy koncertowały w Kole. Staraniem nowego Dyrygenta Marka Stelmasika i Zarządu Orkiestry zorganizowano grupę tambormajorek i werblistek. W naborze nowych muzyków pomaga Państwowa Szkoła Muzyczna w Kole. Bogaty repertuar, wysoki poziom przygotowania muzycznego i aktywność w częstym koncertowaniu, to główne atuty kolskiej orkiestry dętej w Kole. Corocznie orkiestra koncertuje 40-50 razy.


Od 28.04.2008 Dyrygentem został Krzysztof Litiński.

Zarząd Orkiestry pracuje w składzie:

Prezes - Jerzy Budka

W-ce prezes-Jerzy Przybylski

Kronikarz – Magda Stefanowska

Skarbnik - Krzysztof Kurczoba

Sekretarz-regionalista – Marceli Uciński

gospodarz- Konrad Poronin

Członek – Bogdan Stasiak

Członek – Grzegorz Kołodziejczak

Członek - Krzysztof Lityński

Orkiestra współpracuje też z orkiestrami w kraju, między innymi z reprezentacyjną orkiestrą Poczty Polskiej z Częstochowy.Copyright by INFOELTECH s.c.